На сучасному етапі        На сучасному етапі розвитку методики навчання англійської мови найбільше застосування знайшли комунікативно-орієнтовані концепції. Серед них найбільшою популярністю користуються комунікативна та проектна методики. Спілкування являє собою стрижневу характеристику колективної діяльності особистості в колективі. Воно невіддільне й від процесу пізнання. Індивідуально-рольове спілкування англійською мовою — це не фрагмент навчального процесу або методичний етап поурочного плану, а основа побудови навчально-пізнавального процесу.